TRANSPARANTIEVERKLARING

in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

  1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Vertalingen Asselberghs Wendy, Corluylei 100, 2150 Borsbeek, tel. 03/321.62.35, gsm 0478/39.52.67, wendy.asselberghs@skynet.be, ondernemingsnummer BE0768.203.178.
  2. De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor vertaling tussen Vertalingen Asselberghs Wendyen de betrokkene (de klant) die gesloten werd of zal gesloten worden. Voor facturatiedoeleinden is de verstrekking van persoonsgegevens tevens gebaseerd op een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke. De verstrekking van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor deze overeenkomst of deze wettelijke verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat de bovenvermelde overeenkomst niet uitvoerbaar is.
  3. De persoonsgegevens van de betrokkene zijn afkomstig van: de betrokkene zelf/andere bron (bron vermelden)
  4. De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs meegedeeld aan derden/verwerkers (onderaannemers) waarmee wij bindende overeenkomsten hebben gesloten waarin passende of geschikte waarborgen worden bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
  5. De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs doorgegeven aan ontvangers in een derde land. Wij garanderen dat wij met deze ontvangers bindende overeenkomsten hebben gesloten waarin passende of geschikte waarborgen worden bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
  6. Persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.
  7. De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  8. Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  9. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274 48 00, e-mail: commission(at)privacycommission.be
  10. Op de website www.vertaler-duits-engels.be worden de volgende cookies gebruikt: Onmisbare cookies:Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).Performantiecookies:We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Cookies van derden: Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap. Bewaartermijn cookies: Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Cookies beheren: Als u wilt vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kunt dat via de Privacyinstellingen van uw browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacyinstellingen van uw browser. Indien u dit doet, kunnen wij echter niet garanderen dat alle via onze website aangeboden diensten optimaal functioneren.

Cookiebeleid


Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.